Õppemaks

2023/2024 õppeaasta
(4.9.2023 – 31.5.2024)

TreeningKordus nädalasAsukohtÕppemaks (tegevustoetusega ning 2016 ja hiljem sündinud õpilased)Tegevustoetuseta õppemaks
Ujumistreening1Tabasalu55 eur/kuu70 eur/kuu
Ujumistreening2Tabasalu65 eur/kuu80 eur/uu
Ujumistreening + ÜKE2Tabasalu65 eur/kuu80 eur/kuu
Ujumistreening 3 või enam korda nädalas3Tabasalukokkuleppelkokkuleppel
Ujumise algõppe kursus lastele (arveldamine kolmes osas)2Tabasalu225 eur / kursus
Ujumise algõppe kursus lastele 24.04. - 29.05.2024 E ja K kell 19.00 - 20.002Tabasalu120 eur / kursus
Multisport, ÜKE20 eur/kuu20 eur/kuu
Ujumistreening täiskasvanutele1-3Tabasalukokkuleppel
Ujumistreening1Tallinn55 eur/kuu70 eur/kuu
Ujumistreening2Tallinn65 eur/kuu80 eur/kuu
Ujumistreening + ÜKE2Tallinn65 eur/kuu80 eur/kuu
Ujumistreening 3 või enam korda nädalas3Tallinnkokkuleppelkokkuleppel

NB! õppemaks Tabasalus sisaldab Tabasalu Spordikompleksi külastustasu

Tasutud õppemaks on käsitletav tulumaksu seaduse mõistes koolituskuluna, millest kuulub tagastamisele 20% tuludeklaratsiooni esitamisel.
2023/2024 õppeaastal ei toimu treeninguid talvevaheajal ja riiklikel pühadel:
Talvevaheag on 25. detsember 2023  kuni 1. jaanuar 2024
L 24.02.2024
R 29.03.2024
P 31.03.2024
K 01.05.2024

Tegevustoetusega õppemaks

Tegevustoetusega õppemaks kehtib: a) “tegevustoetust” saavatele õpilastele; b) õpilastele, kes ei kvalifitseeru tegevustoetuse saajateks ehk lapsevanemal puudus tegevustoetuse kinnituse andmise ajal (oktoober, november) võimalus portaalis kinnitust anda või puudub vastavas andmebaasis valik tegevustoetus Tabasalu Ujumisklubile suunata (nt. tulenevalt lapse sünniaastast, omavalitsusest, uued õpilased).
Tegevustoetuseta õppemaks kehtib “tegevustoetuseta” õpilastele. Tegevustoetusega õppemaks kehtib vaid vastavas andmebaasis püsiva kinnituse olemasolul.
Harku valla elanikeregistris olevate laste tegevustoetuse kinnitamine toimub arno.ee
Tallinna ja Viimsi valla elanikeregistris olevate laste tegevustoetuse kinnitamine toimub pai.tallinn.ee

Tabasalu Ujumisklubi soodustus tegevustoetust saavatele õpilastele

Harku ja Viimsi valla ning Tallinna linna spordi- ja huvihariduse tegevustoetuse saajale ning uutele õpilastele on treeningrühma õppemaks soodsam.
Harku valla elanikeregistrisse kantud õpilaste eest saab tegevustoetuse valiku 2024. aastaks teha arno.ee perioodil 1. november – 30.november 2023.
Tallinna linna ja Viimsi valla elanikeregistrisse kantud õpilaste eest saab tegevustoetuse valiku 2024. aastaks teha pai.tallinn.ee 1. oktoobrist kuni 1. detsembrini 2023.
Neil kellel puudub võimalus tegevustoetust valik teha elektroonilises keskonnas siis toimingut on võimalik teha ka Tallinna Linnavalitsuse teenindussaalis (aadressil Vabaduse väljak 7 Tallinn).
Juhime tähelepanu, et 2024. aastaks on võimalik kinnitada tegevustoetus lastele sünniaastaga 2016; 2015; 2014 …. ja vanemad.
Tegevustoetuse kinnitus Tabasalu Ujumisklubile peab olema püsivalt aktiivne.
Treeningrühmade komlekteerimisel eelistame tegevustoetust saavaid õpilasi.

Koolituskulude maksusoodustus

Tasutud õppemaks on käsitletav tulumaksu seaduse mõistes koolituskuluna, millest kuulub tagastamisele 20% tuludeklaratsiooni esitamisel.
Tulumaksutagastuse alla ei lähe treeningtasud, mis on makstud beebiujumise ning täiskasvanute alg- ja stiiliõpetuse eest, kuna need ei ole Huvikooli õppekavajärgsed tegevused.

Maksu- ja Tolliamet saab koolituskulude tasumise kohta infot otse haridusasutustelt. Koolidelt saadud info alusel kantakse andmed koolituskulu tasunud inimese eeltäidetud tuludeklaratsioonile. Seetõttu on oluline, et koolile oleks teada koolituskulu tasunud isiku andmed (nimi ja isikukood).

Andmete tõrgeteta esitamise huvides esitab Huvikool Tabasalu Ujumisklubi Maksu- ja Tolliametile vastuvõtuavalduses Maksjana märgitud isiku andmed sõltumata arve tegelikust tasujast. Soovitame Huvikooli vastuvõtuavalduse esitada lapsevanemal, kes arveid ka tegelikult maksma hakkab.

Tabasalu Ujumisklubi annab õppemaksust vabastuse või 50% soodustust (normaalhinnast)

Õppemaksusoodustuse saamise eelduseks on:
1. Õpilane on Tabasalu Ujumisklubi tegevustoetuse saajate nimekirjas (ehk on valinud toetuse perioodil tegevustoetuse saajaks Tabasalu Ujumisklubi)
2. Eelneva 12 kuu jooksul ei ole olnud makseviivitusi üle 30 päeva.

Õppemaksusoodustuse saamise kriteeriumiteks on:
1. Ujumisklubi treeningrühmades osaleb ühest perekonnast (leibkonnast) rohkem kui üks õpilane.
2. Aktiivne ja regulaarne treeningutel osalemine ning huvikooli tegevuse toetamine.

Soodustuse saajad otsustatakse kaks korda aastas (jaanuaris ning septembris) eelnimetatud kriteeriumite ja muude mõjuvate argumentide põhjal. Jaanuaris otsustatakse soodustuse saajad jaanuarist kuni juunini (6kuud) ning septembris otsustatakse soodustuse saajad septembrist kuni detsembrini (4 kuud) Soodustuse saajaid teavitatakse e-posti teel. Eelnevat avaldus soodustuse saamiseks ei ole vaja esitada. Soodustuse saamisel ei lisandu tegevustoetuse soodustus.

Lasterikaste perede toetus

Lasterikastel peredel (leibkonnas 4 ja enam last) on võimalik küsida toetust huvikooli õppemaksu tasumisel ning treeninglaagris osalemiseks . Infot leiad siit.